top of page

'כיתה ו

יוונים והלניסטים

איך התחילה תקופת יוון הקלסית וההלניסטית? 

 מה היה מיוחד בתרבות שלה? 

מי היה אלכסנדר הגדול ואיך השתלט על האימפריה הפרסית?

מי היו האלים היונים ומה המיוחד במיתולוגיות שלהם?

בואו לחקור איתי בפרק על היוונים וההלניסטים

6-002 Greece - Atenes - Democrathy.png

הפעל

6-003 Greece - Atenes.png

הפעל

עלייתה של אתונה | חלק 2

דמוקרטיה באתונה | חלק 1

6-001 Greece - State Cities.png

הפעל

יוון העתיקה | ערי מדינה

6-006 Alexander the Great.png

הפעל

אלכסנדר מוקדון

06-005-Greece-Gods

הפעל

  התרבות היונית | דת ואלים ביוון

6-004 Greece -Sparta.png

הפעל

ספרטה | הלוחמים הקשוחים

6-007-Greece-Hellenism.png

הפעל

התרבות ההלניסטית

הצפיה בסרטונים למנויים בלבד.  עדיין לא מנוי?   הצטרף כאן

חברה ודת ביהודה

 • החיים בארץ ישראל בתחילת השלטון הרומי

 • דת חדשה בארץ ישראל - הנצרות

 • העליות לרגל לירושלים

המרד הגדול של היהודים ברומאים

 • יהודה לקראת המרד

 • המרד הגדול וחורבן בית המקדש

   יעלו בקרוב

האימפריה הרומית ויהודה

 • רומא - מעיר לאימפריה

 • הקיסרות הרומית

 • יהודה העצמאית ממלכה בחסות רומית

 • אוגוסטוס האדם והמנהיג

יהודה והעולם ההליסטי

 • מלכים הלניסטים שולטים בארץ ישראל

 • מרד המכבים

 • התפתחות המדינה החשמונאית

סופה של תקופה

 • מרד בר כוכבא - המרד האחרון נגד הרומאים

 • המרכס היהודי בבבל

 • הנצרות מנצחת והאימפריה מתפצלת

bottom of page