top of page

 רכישת מנוי בית ספרי

מנוי בית ספרי

 

₪359

עד לסוף שנת הלימודים - יולי 2024

  פיילוט ניסיוני

מבצע היכרות לתקופה מוגבלת

מנוי זה מיועד לשימוש בית הספר בלבד ואינו  ואינו מיועד לשימוש אישי.

(רק צוות בית הספר יהיה מורשה להכנס למנוי זה)

גישה חופשית לכל תכני האקדמיה.

לשימוש במהלך הלימודים בלבד.

אם בכיתה (הקרנה לכל התלמידים בזמן השיעור) ואם דרך שיתוף מסך בזום.

 support@bluedropacademy.com: לכל שאלה או בירור לגבי המנויים - מוזמנים ליצור קשר באימייל

39

bottom of page