top of page

ציר הזמן

העת העתיקה

משנת 800 לפני הספירה ועד שנת 500 אחרי הספירה הנוצרית

יוונים והלניסטים

איך התחילה תקופת יוון הקלסית וההלניסטית? 

 מה היה מיוחד בתרבות שלה?

 

מי היה אלכסנדר הגדול ואיך השתלט על האימפריה הפרסית?

מי היו האלים היונים ומה המיוחד במיתולוגיות

שלהם?

בואו לחקור איתי בפרק על היוונים וההלניסטים

שנת 800 עד 300 לפני הספירה

6-003 Greece - Atenes.png

הפעל

6-002 Greece - Atenes - Democrathy.png

הפעל

עלייתה של אתונה | חלק 2

דמוקרטיה באתונה | חלק 1

התרבות ההלנסטית

אלכסנדר הגדול

6-001 Greece - State Cities.png

הפעל

יוון העתיקה | ערי מדינה

6-004 Greece -Sparta.png

הפעל

ספרטה | הלוחמים הקשוחים

היונים וסיפורי האלים

ימי הביניים

משנת 500 ועד שנת 1500 אחרי הספירה הנוצרית

אירופה הנוצרית

לידת אירופה

האימפריה הרומית המפוארת מתמוטטת. למה בעצם?  ומה תופס את מקומה? 

מי זה קרל הגדול, ולמה הוא היה כל כך גדול?

ואיך זה שפתאום כולם הפכו לנוצרים?

מוזמנים ללמוד על לידתה של אירופה.

שנת 768 - 814 

7-003 Charlamange 2.png

הפעל

קרל הגדול  |  ניהול האימפריה

שנת 476 

7-002 Charlamange 1.png

הפעל

7-001 Roman empire fall.png

הפעל

שנת 768 - 814 

קרל הגדול  |  מלך הפרנקים

התמוטטות האיפריה הרומית

המאה ה-7 וה-8

המאה ה-7 וה-8

7-006 Latin.png

הפעל

7-005 MIssionaire.png

הפעל

השפה הלטינית

מיסיונרים באירופה

שנת 843 

7-004 Charlamange 3.png

הפעל

האימפריה אחרי מותו של קרל הגדול

אירופה הנוצרית

הפיאודליזם האירופי

זוכרים את האימפריה של קרל הגדול שהתפרקה?

אירופה בבלגן ללא גבולות, סדר וביטחון.

איך נוצרת שיטת אירגון חדשה של כלכלה, חברה וצבא?

מי נגד מי, מי דואג למי, ואיך כל זה קשור לאבירים שכולנו מכירים מהספרים והסרטים?

על כל זה נלמד בפרק על הפיאודליזם האירופי

Untitled-2 (002).png
7-007 Feudalism.png

הפעל

7-008 Feudalism1.png

הפעל

המאה ה-10 עד המאה ה-13 

עירוניים בימי הביניים

החברה של ימי הביניים

הפאודליזם האירופי

העת החדשה

משנת 1500 ועד ימינו

נאורות- תפיסה חדשה של אדם וחברה

המהפכה המדעית

האם כדור הארץ הוא מרכז ה