top of page

'כיתה ח

נאורות- תפיסה חדשה של אדם וחברה

המהפכה המדעית

האם כדור הארץ הוא מרכז היקום?

האם חפץ כבד יפול מהר יותר מחפץ קל ממנו?

למה תפוחים נופלים מעתים למטה?

מי היו גדולי המדענים שחקרו והגדירו במאה ה-6 וה-7 את התנהגות העולם​ ולמה הם נרדפו ע"י הכנסיה?

מוזמנים לפרק על המהפכה המדעית.

הצפיה בסרטונים למנויים בלבד.  עדיין לא מנוי?   הצטרף כאן
6-003 Newtron T.png

הפעל

איזיק ניוטון  | מגלה כוח הכבידה

6-001 Copernikus T.png

הפעל

6-002 Galileo T.png

הפעל

גלילאו גליליי  | אבי המדע המודרני

קופרניקוס  | תחילת המהפכה המדעית

6-004 Printing.png

הפעל

מהפיכת הדפוס

מהפיכת הדפוס  | המהפיכה ששינתה את העולם

נאורות- תפיסה חדשה של אדם וחברה

הנאורות ורעיונותיה

איזו מן מילה זו "נאורות"? מה היא מנסה להגיד?

 

מי הם המשכילים שרצו לשפר את חיי החברה האנושית ע"י חינוך לחשיבה עצמאית וביקורתית כנגד המוסכמות החברתיות והמגבלות שהטילה הכנסיה?

מי הם מגלי העולם שפעלו בתקופה זו וכיצד תרמו לגילוי תרבויות חדשות ופיתוח המדע והטכנולוגיה?

על כל זה נלמד בפרק על רעיונות הנאורות

הצפיה בסרטונים למנויים בלבד.  עדיין לא מנוי?   הצטרף כאן
08-006-Enlightenment-religion.png

הפעל

08-007-Print-Enlightenment-country.png

הפעל

נאורות והשלטון

הנאורות והדת

08-005-Print-Enlightenment.png

הפעל

נאורות

נאורות- תפיסה חדשה של אדם וחברה

המהפיכה האמריקנית

מהיכן הגיעו המתישבים הראשונים לאמריקה?

איך הם התחילו את חייהם ביבשת החדשה?

מה הסוד האפל שלהם?

על מה היה הסכסוך בין המתיישבים לבין מלך אנגליה ועל מה בעצם  הם נלחמו  במלחמת העצמאות שלהם?

מסוקרנים?  מוזמנים ללמוד על כל אלו בפרק על המהפיכה האמריקאית.

08-008-American-Revolution-Settlement.pn
הצפיה בסרטונים למנויים בלבד.  עדיין לא מנוי?   הצטרף כאן
08-010-American-Revolution-Conflict.png

הפעל

הסכסוך בין אנגליה למתישבים

08-008-American-Revolution-Settlement.pn

הפעל

08-009-American-Revolution-Slavery.png

הפעל

סחר העבדים והאינדיאנים באמריקה

ההתישבות בצפון אמריקה

ארצות הברית החדשה | עידן חדש

08-012-American-Revolution-Goverment

הפעל

08-011-American-Revolution-Independence.png

הפעל

ארצות הברית החדשה | מלחמת העצמאות

יעלו בקרוב

היהודים בין רפורמה ונאורות

תנועת החסידות

 • תסיסה בקהילות היהודים בפולין

 • תמיחתה של תנועת החסידות

 • המתנגדים והמאבק בחסידות

האבסולוטיזם הנאור והיהודים

 • קהילות היהודים במרכז אירופה ובמערבה

 • שליטי האסולוטיזם הנאור והיהודים

ההשכלה היהודית במרכז אירופה ובמערבה

 • משה מנדלסון יהודי בין שני עולמות

 • נפתלי הרץ וייזל - מהפיכה בחינוך

 • תיקונים בדת בהשפעת ההשכלה

 • האורתודוקסיה והתיקונים בדת

היהודים במהפכה הצרפתית ובשלטון נפוליון

 • בעת המהפיכה היהודים מקבלים אמנציפציה

 • בשילטון נפוליון נסיגה מהאמנציפציה

צרפת בין המהפכות

נפוליון בונפרט - קיסר הצרפתים

 • ממפקד צבא לשליט צרפת

 • נפוליאון המצביא והשליט

המהפיכה הצרפתית

 • צרפת ערב המהפיכה

 • אירועים מהפכניים ראשונים

 • ממלוכה לרפובליקה וטירור

המהפיכה התעשיתית

אנגליה חלוצת המהפיכה התעשיתית

 • תהליך התיעוש

 • תשתית למהפיכה באנגליה

חברה ויחיד

בתהליך התיעוש

 • חברה עירונית חדשה

 • הטכנולוגיוה תורמת לאיכות חיים

סוציאליזם

הגות ועשייה

 • אידיאווגיה למען צדק חברתי

 • המאבק למען צדק חברתי

 האמנות במאה

התשע עשרה

 • הרומנטיקה

 • הריאליזם

 • האימפרסיונליזם

ראשיתה של המדינה המודרנית

התבוססות הדמוקרטיה במדינות אירופה

 • שינויים דמוגרפיים באירופה

 • גילויי הדמוקרטיה באירופה מתרחבים

 • איחות החיים משתפרת

ליברליזם ולאומיות   באירופה

 • אירופה בין שמרנות לקדמה

 • התעוררות לאומית באירופה

היהודים בין השתלבות לשחיקה

היהודים במערב

ומרכז אירופה

 • צרפת - שויון שווה לאזרחים

 • אנגליה - מאבק בהפליה דתית

 • גרמניה שמרנות מול ליברליזם

 • יהודים בעידן של תמורות

היהודים במרכז אירופה

 • מדיניות תיקון היהודים

 • המשכילים היהודים - רעיונות ופעילות

היהודים בארצות הברית

 • הגירת היהודים לאמריקה במאה ה17- וה18

 • הגירת היהודים לארצות הברית במאה ה-19

 • מאפייני הקהילה היהודית בארצות הברית

יהודים למען יהודים

 • גילוי ערבות הדדדית בין יהודים

האנטישמיות המודרנית

 • גורמים להתעוררות האנטישמיות המודרנית

 • גילויי האנטישמיות המודרנית במערב אירופה ומרכזה

 • אנטישמיות 

בשלהי המאה ה-19

?היהודים לאן

 • הגירה

 • ציונות

 • אידיאולוגיות לאומיות לא ציוניות

bottom of page