top of page

האקדמיה

של בלו דרופ

כניסה לאקדמיה

סרטונים חדשים

07-011-church-and-country

הפעל

08-012-American-Revolution-Goverment

הפעל

6-007-Greece-Hellenism.png

הפעל

ארצות הברית החדשה | עידן חדש

יחסי הכנסיה והמדינה

התרבות ההלניסטית | שילוב התרבויות המרתק

הצפיה בסרטונים למנויים בלבד.  עדיין לא מנוי?   הצטרף כאן

שכבות לימוד

'כיתה ט

   העולם המודרני: 1939-1870:

 • המירוץ האימפריאליסטי: אימפריאליזם באפריקה ובמזרח.

 • מלחמת העולם הראשונה: המלחמה ותוצאותיה.

 • בין מלחמה לשלום: המשברים הכלכליים והפוליטיים באנגליה צרפת ואמריקה. פולין הופכת לדיקטטורה, הפאשיזם עולה באיטליה, משטר טוטליטרי בברית המועצות.

 • בין מלחמות: ארץ ישראל בין מלחמות העולם.

כל  הסרטונים ממוינים לפי הנושאים הנלמדים בכל שכבה

'כיתה ז

 • אירופה הנוצרית: לידת אירופה, הפאודליזם האירופי, יחסי הכנסיה והמדינה וחיי היהודים בקרב הנוצרים.

 • האיסלם והאימפריה המוסלמית: לידת האיסלם, האימפריה המוסלמית ותושביה, המרכז היהודי בבל.

 • בין נוצרים מוסלמים ויהודים: מסעות הצלב, היהודים בספרד בין מסעות הצלב, המגפה השחורה.

 • אופקים חדשים: הרנסנס וההומניזם באיטליה, מהפיכת הדפוס, מסעות ותגליות והמהפיכה הדתית.

'כיתה ו

 • תקופת יוון הקלאסית וההלניסטית והאימפריה הרומית,  איך היו החיים בישראל בתקופות אלו?

 • מרד המכבים ובר כוכבא.

 • חורבן הבית והגלות.

'כיתה ח

 • נאורות: המאות 19-16. המהפכה המדעית וצמיחת ה"נאורות".

 • מהפיכות: המהפיכה האמריקנית ועלית נפוליון בצרפת.

 • המהפכה התעשיתית: תיעוש, החברה העירונית, עליית הטכנולוגיה.

 • עלית הסוציאליזם והדמוקרטיה: המדינה המודרנית, ראשית הסוציאליזם, ליברליזם, לאומיות והתבוססות הדמוקרטיה. 

 • השתלבת היהודים: התמודדות היהודים עם השינויים באירופה והקמת הקהילה בארה"ב.

 • אנטישמיות: המאבק בהפליה הדתית ובאנטישמיות המודרנית. 

סרטונים חדשים

ציר הזמן

כל הסרטונים מכל שכבות הגיל מסודרים על ציר הזמן.  סידור זה מאפשר להבין את כל האירועים ההיסטוריים על רצף הזמן.  מה קרה לפני מה ואיך אירועים בתקופות מסוימות השפיעו על המשך האירועים בתקופות מאוחרות יותר.

Timeline.jpg

 הכנה לבגרות  : בשלב זה עדיין אין סרטונים לתיכון

רק לאחר כיסוי חומר  הלמידה בהסטוריה של כיתה ו' והחטיבה,  נעבור לשלב השני של כיסוי חומר הלימודים בתיכון.

'כיתה  י' /יא' / יב

 • היסטורית העם היהודי מהכרזת כורש ועד נפילת האימפריה הרומית.

 • הלאומיות המודרנית וראשית הציונות.

 • בניית המדינה והיסטורית 50 השנה הראשונות

 • תחילת המאה ה-20 התהליכים שהשפיעו על היהודים עד לשיא של מלחמת העולם השניה והשואה.

עדיין לא זמין

מבחר סרטוני בלודרופ מיוטיוב

מיטב סרטוני "הידעתם" והוולוגים שעלו לערוץ.

 כאן תוכלו ללמוד על מעמקי הים, משולש ברמודה, איש השלג האגדי, מפלצת לוך נס ועוד ממיטב סיפורי בלו דרופ המופלאים.

Youtube.jpg
bottom of page