top of page

ציר הזמן

  העת העתיקה

משנת 800 לפני הספירה ועד שנת 500 אחרי הספירה הנוצרית
Screenshot_1c.jpg

800-300

יוון העתיקה | ערי מדינה

דמוקרטיה באתונה | חלק 1

ספרטה | הלוחמים הקשוחים

אלכסנדר מוקדון

6-002 Greece - Atenes - Democrathy.png

הפעל

6-001 Greece - State Cities.png

הפעל

יוונים והלניסטים

לפני הספירה

עלייתה של אתונה | חלק 2

6-003 Greece - Atenes.png

הפעל

6-006 Alexander the Great.png

הפעל

התרבות ההלנסטית

היונים וסיפורי האלים

6-004 Greece -Sparta.png

הפעל

06-005-Greece-Gods

הפעל

6-007-Greece-Hellenism.png

הפעל

bacground 1b.jpg

לידת אירופה

ימי הביניים

משנת 500 ועד שנת 1500 אחרי הספירה הנוצרית

476

התמוטטות האימפריה הרומית

המחצית שניה של המאה ה-4

768

קרל הגדול: מלך הפרנקים | 768-814

קרל הגדול: ניהול האימפריה | 768-814

מיסיונרים באירופה

7-001 Roman empire fall.png

הפעל

7-003 Charlamange 2.png

הפעל

7-002 Charlamange 1.png

הפעל

7-006 Latin.png

הפעל

7-005 MIssionaire.png

הפעל

לידת אירופה

אירופה הנוצרית

השפה הלטינית

843

7-004 Charlamange 3.png

הפעל

האימפריה אחרי מותו של קרל הגדול

Screenshot_1c.jpg

1,000

הפיאודליזם האירופי

1300

הפאודליזם האירופי

7-007 Feudalism.png

הפעל

7-008 Feudalism1.png

הפעל

המאה ה10 עד המאה ה13

החברה בימי הביניים

תעשיה וסחר בימי הביניים

7-009-Meadival-Cities.png

הפעל

7-010-Meadival-Education.png

הפעל

חינוך בימי הביניים

העת החדשה

משנת 1500 ועד ימינו
bacground 1b.jpg

המהפיכה המדעית

1473

6-001 Copernikus T.png

הפעל

ניקולס קופרניקוס | 1473-1543

תחילת המהפיכה המדעית

1564

גלילאו גליליי | 1564-1642

אבי המדע המודרני

6-004 Printing.png

הפעל

6-002 Galileo T.png

הפעל

מהפכת הדפוס | אמצע המאה ה-15

1642

6-003 Newtron T.png

הפעל

אייזיק ניוטון | 1642-1727

מגלה כוח הכבידה

Screenshot_1c.jpg

הנאורות ורעיונותיה

08-006-Enlightenment-religion.png

הפעל

נאורות והשלטון

הנאורות והדת

נאורות

08-005-Print-Enlightenment.png

הפעל

המאה ה-17 והמאה ה18

08-007-Enlightenment-country.png

הפעל

bacground 1b.jpg

המהפיכה האמריקאית

המאות 17-18

08-008-American-Revolution-Settlement.png

הפעל

1620

ההתישבות בצפון אמריקה

08-009-American-Revolution-Slavery.png

הפעל

1700

סחר העבדים והאינדיאנים באמריקה

1765

08-010-American-Revolution-Conflict.png

הפעל

1775

ארצות הברית החדשה | מלחמת העצמאות

הסכסוך בין אנגליה למתישבים

ארצות הברית החדשה | עידן חדש

08-011-American-Revolution-Independence.png

הפעל

bacground 1b.jpg

המירוץ האימפריאליסטי

המחצית השניה של המאה ה-19

09-009- Imperialism-Algeria.png

הפעל

1830

 אימפריאליזם צרפתי

כיבוש אלג'יריה | 1847-1830

09-001- Imperialism.png

הפעל

09-005- Imperialism-Asia1.png

הפעל

1839

מלחמת האופיום | 1839-1842

מלחמת הזרים של המזרח

המרוץ האימפריאליסטי

יהודי אלג'ריה תחת השלטון צרפת

מודרניזציה ועיור בקרב היהודים בצפון אפריקה

1870

09-002- Imperialism-Africa1.png

הפעל

1854

09-007- Imperialism-Japan1.png

הפעל

אימפריאליזם ביפן | הפתיחה של יפן לעולם

אימפריאליזם באפריקה  | 1870-1914

חלוקת אפריקה | חלק 1

09-003- Imperialism-Africa2.png

הפעל

09-008- Imperialism-Japan2.png

הפעל

אימפריאליזם ביפן | 1854-2020

השפעת המערב על יפן

אימפריאליזם באפריקה  | 1870-1914

המרד האפריקאי | חלק 2

1914

09-006- Imperialism-Asia2.png

הפעל

כניסת אמריקה לסין | 1899-1901

מרד הבוקסרים

1899

09-004- Imperialism-Africa3.png

הפעל

הפעל

אימפריאליזם באפריקה  | 1870-1914

ההשפעה האירופאית | חלק 3

09-010-French-colonialism.png

הפעל

אימפריאליזם צרפתי | אפריקה המערבית הצרפתית

יהודי אלג'ריה
תחת השלטון צרפת

חלק 1

חלק 2

09-011-Algerian_Jews_1.png

הפעל

09-012-Algerian_Jews_2.png

הפעל

bottom of page