top of page

'כיתה ט

המרוץ האיפריאליסטי

האימפריאליזם המערבי באפריקה ובמזרח אסיה

כשלאירופאים כבר היה משעמם, הם התחילו להתפשט ולהשתלט על מדינות רבות ברחבי העולם.

בפרק הזה נחקור את המירוץ ביניהם על שליטה בעולם ועל הדרכים בהן הצליחו להשתלט ולבנות קולוניות ואימפריות ברחבי כדור הארץ.

הצפיה בסרטונים למנויים בלבד.  עדיין לא מנוי?   הצטרף כאן
09-003- Imperialism-Africa2.png

הפעל

אימפריאליזם באפריקה - המרד האפריקאי | חלק 2

09-006- Imperialism-Asia2.png

הפעל

כניסת אמריקה לסין | מרד הבוקסרים

09-001- Imperialism.png

הפעל

09-002- Imperialism-Africa1.png

הפעל

אימפריאליזם באפריקה - חלוקת אפריקה | חלק 1

המרוץ האימפריאליסטי

09-005- Imperialism-Asia1.png

הפעל

09-004- Imperialism-Africa3.png

הפעל

הפעל

מלחמת האופיום | מלחמת הזרים של המזרח

אימפריאליזם באפריקה - ההשפעה האירופאית | חלק 3

09-008- Imperialism-Japan2.png

הפעל

אימפריאליזם ביפן | השפעת המערב על יפן

09-007- Imperialism-Japan1.png

הפעל

הפעל

אימפריאליזם ביפן | הפתיחה של יפן לעולם

המרוץ האיפריאליסטי

יהודי צפון אפריקה לנוכח האימפריאליזם הצרפתי

מה הבדל בין הכיבוש הצרפתי באלג'יריה, טוניסיה ומרוקו?

 

איך השפיע האימפריאליזם הצרפתי על מעמדם המשפטי, הבטחוני והחברתי במדינות המוסלמיות שבצפון אפריקה.

איך שליטת צרפת בצפון אפריקה השפיעה על האנטישמיות בארצות בהם שלטה.

09-009
הצפיה בסרטונים למנויים בלבד.  עדיין לא מנוי?   הצטרף כאן
09-011-Algerian_Jews_1.png

הפעל

יהודי אלג'ריה תחת השלטון צרפת | חלק 1

09-010-French-colonialism.png

הפעל

אימפריאליזם צרפתי | אפריקה המערבית הצרפתית

09-009- Imperialism-Algeria.png

הפעל

אימפריאליזם צרפתי | כיבוש אלג'יריה

מודרניזציה ועיור בקרב היהודים בצפון אפריקה

09-012-Algerian_Jews_2.png

הפעל

יהודי אלג'ריה תחת השלטון צרפת | חלק 2

יעלו בקרוב

מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה

עיצוב עולם חדש

 • הסדרי השלום

 • מהלכים פוליטיים במזרח התיכון

מלחמת העולם הראשונה   המלחמה הגדולה 

 • רוחות מלחמה

 • מלחמת העולם הראשונה - חזיתות ומהלכים מרכזיים

 • סיום המלחמה

איטליה - מדמוקרטיה לפאשיזם

 • הדמוקרטיה באיטליה מתערערת

 • עיקרי הדאגה של הפאשיזם האיטלקי

 • הדמוקרטיה באיטליה מחוסלת

משטר טוטליטרי בברית המועצות

 • רוסיה - ממונרכיה לרפובליקה

 • הנהגת לנין

 • הנהגת סטלין

בין מלחמה לשלום

פולין מדמוקרטיה לדיקטטורה

 • פולין - דמוקרטיה חדשה באירופה

 • המיעוט היהודי בפולין בין שתי מלחמות עולם

הדמוקרטיות הוותיקות בשנות מבחן

 • בריטניה וצרפת משברים כלכליים ופוליטיים

 • הדמוקרטיה האמריקאית - שגשוג ומשבר

משברי התקופה משתקפים באמנות

 • המלחמה מולידה מחאה

 • חווית הבדידיות והניכור מאפיינת את התקופה

 • מחאה נגד העסקה ותנאי החיים של הפועלים

התערערות השלום העולמי - מלחמת האזרחים בספרד

 • מחתירה לשלום וביטחון באירופה לנסיגה

 • מלחמת האזרחים - "חזרה" כללית למלחמת העולם השניה

יהודים בברית המועצות בין שתי מלחמות עולם

 • בין שוויון לכפיה אידיאולוגית

 • יהודי סובייטי - דמות היהודי החדש בברית המועצות

ארץ ישראל בין מלחמות עולם

מנדט בריטי בארץ ישראל

 • כתב המנדט: החלטות וקשיים

 • צעדים ראשונים של הממשל המנדטורי

היישוב היהודי מאמצע המאה ה-19 ועד תחילת המנדט

 • רוחות חדשות ביישוב הישן

 • ניסיונות ראשונים להתישבות חקלאית

 • בימי העליות הראשונה והשנייה

עליה והתישבות בין מלחמות עולם

 • עולים ומאפייניהם

 • תרומת ההתישבות בעיר ובכפר לבניין הבית הלאומי

מוסדות ואירגונים ביישוב

 • המוסדות הלאומיים

היישוב בימי מבחן

 • הבלגה או תגובה

 • הצעת החלוקה של ועדת פיל

 • ישובי חומה ומגדל

 • משיתוף פעולה עם בריטניה למאבק בה

 • היישוב היהודי בארץ ישראל בפרוץ מלחמת העולם השניה

הסכסוך היהודי-ערבי בשנות העשרים והשלושים

 • שנות העשרים: ראשיתו של סיכסוך לאומי פוליטי

 • הסלמה בסיכסוך בשנות השלושים: מרד ומאורעות

bottom of page