top of page

תשלום


1 הרשמה

כדי להצטרף לתוכנית וליהנות מההטבות שלה בעתיד, עליך להירשם או להתחבר לחשבון שלך.


2 תשלום

סיכום ההזמנה

תוכניתמנוי שנתי - 119.99
תוקף התוכניתעד לביטול

סך הכול‏119.99 ₪
כל שנה
נחייב אותך כל שנה עד לביטול.
תשלום מאובטח

:לכל שאלה, בירור או לביטול המנוי  - ניתן לפנות לתמיכה ב

Support@BlueDropAcademy.com  

 בתי ספר או מוסדות אחרים המעוניינים לרכוש גישה לתכנים מוזמנים לפנות אלינו

bottom of page